Nyheter

Nyhet

Linköpings universitet leder miljardsatsningen WASP om framtidens autonoma system

I samband med Linköpings universitets 40-årsfirande offentliggjordes att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med universitet och företag under 11 år kommer att satsa totalt 1,8 miljarder på forskning och utveckling av framtidens autonoma system. Wallenberg Autonomous Systems Program, som är det fullständiga namnet på forskningsprogrammet, kommer att samla världsledande kompetens från Chalmers, KTH, Lunds och Linköpings universitet och dessutom drivas i nära samverkan med svensk industri. WASP är en mycket kraftfull satsning på strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling. Linköpings universitet kommer att leda miljardsatsningen.
Nyhet

Driven student till projektet Agera

Inom Ageraprojektet anställer InnovationskontorEtt en student på 20%, Elsa Hinnersjö. Inom uppdraget för Agera ska Elsa sprida kunskap om projektet till studenter och anställda vid Hälsouniversitetet, hon ska även verka som bollplank och bidra till att skapa förutsättningar för att hitta lösningar på samhällsutmaningen ”den åldrande befolkningen”.
Case

Cinside: Sökte pengar och fick sälj

Efter att ha presenterat på Venture Arena kunde företaget rekrytera en erfaren säljchef.
Case

Adludo: Utvecklare av företagsspel presenterade på Venture Arena

Adludo är ett exempel på ett bolag som använde förberedelserna till Venture Arena till att omarbeta och förfina sina planer.
Case

Pysut: Andra gången gillt på Venture Arena

Vid andra försöket på Venture Arena träffade Pysut Per-Ola Post. Efter många möten och strategidiskussioner så bestämde sig Karl-Erik, Mats och Per-Ola för att bilda ett aktiebolag med Per-Ola som frontfiguren för detta bolag.
Alla nyheter